Veikla


2023 m. rugsėjo 23 d.
Talka Vilties Žemėje – iki kito, netolimo sugrįžimo…

………….

..


2023 m. rugpjūčio 16 d.
Talka Vilties Žemėje – tiesiog darbavomės…

xxx
xxx

xxx


2023 m. liepos 20 d.
Talka Vilties Žemėje – Ačiū, iki kito karto…

……

…..
xxx


2023 m. birželio 21 d.
Talka Vilties Žemėje – iki sekančių malonių!

…………..
………..


2023 m. gegužės 24 d.
Talka Vilties Žemėje – iki kito karto…

……………..

……..
xxx


2023 m. balandžio 22 d.
Pavasarinė talka – dirbome gamtoje…

xxx
xxx

…..


2023 m. kovo 15 d.
Vaidybinio filmo “Interviu su Dievu” peržiūra ir aptarimas.2022 m. lapkričio 30 d., gruodžio 7 d., 2023 m. sausio 4, 11 d.
…Kas aš esu..?
Savo susitikimuose vėl ir vėl grįžtame prie šios temos…
(4 susitikimai)

xxx


2022 m. lapkričio 22 d.
Farila Strong Mintys kalendoriuje
LPF “Saulė ir vėjas” išleido 2023-iųjų kalendorių su Farila Strong Mintimis…xxx

xxx


2022 m. lapkričio 16 d.
Kas yra Žmogus?… – susitikimas-diskusija…


xxx


2022 m. rugsėjo 21, 28 d., spalio 5, 12 d.
“PRIIMTI SAVE…”
Jėzaus Kristaus Penktojo Principo nagrinėjimas
(4 susitikimai)…

xxx


2022 m. rugpjūtis, rugsėjis
Parama bibliotekoms
5-asis Lietuvos bibliotekų knygų fondo rėmimo etapas.
Bibliotekoms paramos būdu perduodama knyga –
Farila Strong “Aušros belaukiant”, 1 d.
(serijos “Dievo Pėdsakai arba TAI…” II knyga)

xx


2022 m. rugsėjo 7, 14 d.
“PRAVESTI… SAVIMI IR PER SAVE…”
Jėzaus Kristaus Ketvirtojo Principo nagrinėjimas
(2 susitikimai)…

xx


2022 m. rugpjūčio 3, 10, 31 d.
“…PRIIMTI VISUS IR VISKĄ…”
Jėzaus Kristaus Trečiojo Principo nagrinėjimas
(3 susitikimai)…

xx


2022 m. liepos 23 d.
Talka miške – sutvarkyta aikštelė vidury miško…

xx

xx


2022 m. liepos 20, 27 d.
“ATSUK KITĄ VEIDO PUSĘ…”
Jėzaus Kristaus Antojo Principo nagrinėjimas
(2 susitikimai)…

xx


2022 m. birželis – liepa
“MEILĖ – TIKĖJIMAS – VILTIS…”
Jėzaus Kristaus Pirmojo Principo nagrinėjimas
(7 susitikimai)…

xx
xx


2022 m. balandis – gegužė
“Nežiūrėk aukštyn” – vaidybinio filmo aptarimas (4 susitikimai)…

xx


2022m. vasaris – kovas
“Neatleistina” – vaidybinio filmo aptarimas (3 susitikimai)…

xx


2021 m. birželis – gruodis
Programa “J.I.S. Vedimas” – Mokymai (25 susitikimai)…

xx

xx


2020 m. spalio 17 d.
Kiekviena diena – tai dovana (2) – susitikimas-diskusija…

xx

xx


2020 m. spalio 3 d.
…Ilgėsimės Tavęs… – talka Vilties Žemėje…

xx

xx


2020 m. rugsęjo 23 d.
Kiekviena diena – tai dovana (1) – susitikimas-diskusija…

xxx

xx


2020 m. rugsėjo 16 d.
“Duodantysis” – filmo aptarimas-diskusija…

xx

xx


2020-ųjų pavasaris-vasara
Vilties Žemė – LPF “Saulė ir vėjas” savanoriai
turėjo galimybę talkininkauti unikaliame
Lietuvos kampelyje – Vilties Žemėje…