Veikla


2022 m. rugsėjo 7, 14 d.
“PRAVESTI… SAVIMI IR PER SAVE…”
Jėzaus Kristaus Ketvirtojo Principo nagrinėjimas
(2 susitikimai)…

xx


2022 m. rugpjūčio 3, 10, 31 d.
“…PRIIMTI VISUS IR VISKĄ…”
Jėzaus Kristaus Trečiojo Principo nagrinėjimas
(3 susitikimai)…

xx


2022 m. liepos 23 d.
Talka miške – sutvarkyta aikštelė vidury miško…

xx

xx


2022 m. liepos 20, 27 d.
“ATSUK KITĄ VEIDO PUSĘ…”
Jėzaus Kristaus Antojo Principo nagrinėjimas
(2 susitikimai)…

xx


2022 m. birželis – liepa
“MEILĖ – TIKĖJIMAS – VILTIS…”
Jėzaus Kristaus Pirmojo Principo nagrinėjimas
(7 susitikimai)…

xx
xx


2022 m. balandis – gegužė
“Nežiūrėk aukštyn” – vaidybinio filmo aptarimas (4 susitikimai)…

xx


2022m. vasaris – kovas
“Neatleistina” – vaidybinio filmo aptarimas (3 susitikimai)…

xx


2021 m. birželis – gruodis
Programa “J.I.S. Vedimas” – Mokymai (25 susitikimai)…

xx

xx


2020 m. spalio 17 d.
Kiekviena diena – tai dovana (2) – susitikimas-diskusija…

xx

xx


2020 m. spalio 3 d.
…Ilgėsimės Tavęs… – talka Vilties Žemėje…

xx

xx


2020 m. rugsęjo 23 d.
Kiekviena diena – tai dovana (1) – susitikimas-diskusija…

xxx

xx


2020 m. rugsėjo 16 d.
“Duodantysis” – filmo aptarimas-diskusija…

xx

xx


2020-ųjų pavasaris-vasara
Vilties Žemė – LPF “Saulė ir vėjas” savanoriai
turėjo galimybę talkininkauti unikaliame
Lietuvos kampelyje – Vilties Žemėje…