Priimk (2)

Mėnuo prabėgo greitai ir mes vėl susitikome 🙂
Pirmoje susitikimo dalyje tęsėme temos “Priimk“ nagrinėjimą. Patirčių, neseniai įvykusių situacijų pasidalinime ieškojome paaiškinimo, patvirtinimo arba paneigimo šio žodžio reikšmei. Ar mes gebame priimti situacijas, žmones, save, pasaulį?.. Priimti ir įžvelgti ne tik skaudžias patirtis, bet ir suteiktas naujas galimybes ir malones. Jei priimame, ar su viskuo sutinkame?.. Ar galime priimti, bet su tuo nesutikti?.. Kas gi slepiasi žodyje “Priimk“?.. Mūsų vidinė būsena, reakcija, pasirinkimas, o gal dar kas nors visiškai neatrasto…
Antroji susitikimo dalis – šiek tiek netikėta. Kalbėjomės visiškai nauja tema – apie savimonę.  Vieni klaustukai… Kas tai?.. Ką šis žodis reiškia?.. Ieškojimai, pasidalinimai, labai įvairios ir netgi prieštaringos nuomonės. Supratome, jog laukia didelis darbas – “kietas riešutėlis”! Sėkmės atrandant ir iki sekančio susitikimo 🙂

(V.J.)

Dovana


2024-06-24
Mes vėl Vilties Žemėje. Gamtos apsupty. Tam ypatingam lauke, kurio išskirtinumą dažną kartą pajunti, tik iš ten išvažiavęs. Ten vidinė tyla, paprastumas, tikrumas. Netikėtai išnyra tiesa – kaip pagalba dėliotis, įvardinti, keistis…

Šiandienos dovana – Pagarba… mūsų Žemei ir Jos augmenijai.
Tarp visų kasdienybės darbų – Pagarba – per nedidelį gestą, per mintį, per jausmą…
Tai svarbu – mūsų Žemei ir mums.

Ačiū…

(V. V.)

Smilgos paprastumas

2024 m. birželio 13 – 14 d.
Mes Vilties Žemėje.
Pirma diena. Smilgų karalystėje. O smilgos neįtikėtinos – už mus pačius didesnės. Viena už kitą tiesesnės, viena už kitą aukštesnės… Į Dangų!.. Link Saulės!.. Paprastai. Tiesiai. Tai stulbina ir žavi – smilgos paprastumas.
Ji visa visutėlė Dievo Delne. Visa visutėlė paprastam buvime, maksimaliai kaip jai skirta. Vėjo paglostyta, nulenkia galvą ir Žemelei sukužda tylų “Ačiū…” Rasos lašo pabučiuota, dėkoja už Malonę Dangui…
Paprastumas. Kiek jo mumyse?.. Ar vertinam, branginam, puoselėjam?..
Antra diena. Jau naktį, sėdint prie ugniakuro, pasigirdo tylus šnarėjimas – lietaus lašeliai kalbasi su medžiais. Taip šnara visą naktį, taip šnara visą rytą… Smilgos – švarutėlės, išpraustos – sugula banguotais kilimais. Ir vėl tas neįtikėtinas paprastumas, kuriame – Dievo Stebuklas…
…Ir visame tame abi dienas darbavomės – ir rankom-kojomis, ir mintimis, ir visais savo pajautimais – link neįvardijamos patirties, link atradimų… Kai subtiliam gamtos virpėjime jauti Dievo artumą. Kai vėl ir vėl išgyveni, kaip visa yra Viena… Kai…
Ir dar. Čia užgimė svajonė, kuri taip ir vadinasi – smilgos paprastumas.
Dėkojame…  ♡

(V. V.)

Priimk

Eilinis fondo viešasis renginys vyko pačioje vasaros pradžioje – birželio 5 d. Mūsų gretas papildė nauji dalyviai. Toliau gilinomės į savokos PRIIMK  analizę…
Kodėl kartais į save įsileidžiame dramblį, kuris porceliano parduotuvėje sudaužo visus brangius indus? Kaip tą dramblį laiku pastebėti ir sutramdyti, kaip kontroliuoti savo būsenas, kad tas piktas dramblys mums patiems nepridarytų aibės problemų?
Ar mokame paleisti pergyventas sunkias problemas, ar ir toliau save teisiame, kaltiname, kalame prie kryžiaus?
…Du vienuoliai ėjo mišku. Priėję upę, sutiko merginą, kuri bijojo perbristi per upę. Vienas vienuolis paėmė merginą ant rankų ir pernešė ją į kitą upės krantą. Kitas vienuolis išsigando:
– Kaip tu galėjai paliesti moterį? Tu juk vienuolis!
– Aš ją pernešiau ir paleidau, o tu ją vis dar neši…
Ar mokame ramiai, nuolankiai, bet oriai, be įsižeidimo, įsiskaudinimo priimti kritiką savo adresu? Ir kodėl pačių artimiausių žmonių, šeimos narių neigiamas mūsų poelgių vertinimas yra pats skaudžiausias?
Kaip tvarkytis su emocijomis?  Ar verta jas paslėpti, “sušluoti po kilimu”, kad kiti nepamatytų? O gal geriau pripažinti, kad mums skauda, išgyventi, ”išputoti” ir paleisti? Juk sakoma, jei su emocija nepasikalbi dieną, ji ateina naktį… Situacija atėjo ir praėjo. Neužsibūti situacijoje…
Išsiskirstėme praturtėję naujais suvokimais, pasidalinę pergyventa patirtimi…
Iki sekančio renginio. Po mėnesio…

(V.U.)

Nusilenk (2)

Vėl ir vėl apie nusilenkimą…
Dalinomės savo pajautimais, supratimais ir nesupratimais; kada, kur, kame ir kaip nusilenkiame ar turime nusilenkti; ar visuomet to reikia?
Kaip su “kitos veido pusės atsukimu”? Ar visuomet tą turime padaryti, ar turime atstovėti ir apginti savo ribas ir savo Aukštesnįjį Aš?
Kol kas suprantame tik tiek, kad tai – neišsemiami klodai suvokime ir veikime, mūsų kasdienybėje ir kelyje link Dievo.

(R.G.)

Bendrystė Vilties Žemėje


2024 m. balandžio 13 d.
Vilties Žemėje, kaip visada, viskas kitaip… Tikriau, subtiliau, jautriau, paprasčiau… Čia Ugnis sakrali – dega oranžiniu skaisčiu… kibirkščiuoja, mainosi, neša stebuklą… Čia Tiesa atvira ir gili – tereikia Jai nusilenkti…

Šiandien buvo daug bendrystės su Ugnimi – visą dieną ugniakuras buvo gyvas… Šiandien buvo daug bendrystės su Žeme – Ji švelniai alsavo pavasariu į mūsų atviras širdis… Šiandien buvo daug BENDRYSTĖS… Ir toj Bendrystėj buvo paprasta ieškoti atsakymų į klausimus – ar visi keliai veda link Dievo? kuo jie skiriasi?… kaip juos rinktis? kaip eiti?…
Dėkojame… ♡

(V. V.)

Pavasarinė talka 2024 m.

…..Pavasarinė talka Karačiūnų miške jau tapo tradicine. Po žiemos pakelės vėlgi prašėsi pagalbos, išsivaduojant nuo šiukšlių, plastiko ir tuščios taros.
Pasiėmę šiukšlių maišus, vasariškai šiltą popietę fondo savanoriai ėmėsi darbų. Maišai pildėsi – miškas, pakelės švarėjo. Kaip gera matyti tvarkingą aplinką.
Tegul puošiasi mūsų žemė, želia žolė, skleidžiasi medžių pumpurai, žydi gėlės ir čiulba paukščiai!
Ačiū už bendrystę fondo savanoriams ir gamtai 🙂

(V.J.)

Nusilenk


Susitikome bendrystėje. Kiekvienas iš mūsų atsinešėme savo mintis ir supratimą. Vieni tai, ką jau girdėjome ir priėmėme, kiti tik išsikėlę klausimus ir šiek tiek prisilietę prie tikrojo Nusilenkimo, treti tiesiog jausdami Tai. Šie skirtingi būviai padėjo mums eiti gilyn į diskusiją, kelti klausimus ir prieštaravimus. Tikslintis ir tikslinti. Ieškoti, kas tai yra nusilenkimas. Koks jis? Kame jis? Kam jis? Kodėl jis? Ar tai jis?
Atsisveikinome iki kitų susitikimų ir išėjome kiekvienas savyje. Savo pajautimuose, mintyse ar vaizdiniuose. Išsinešėme tai, ką išgirdome iš kitų. Kitokį matymą, kitokį supratimą ar kitą aspektą. Galbūt, turėdami daugiau klausimų nei atsakymų… Su Viltimi ir Joje…

(L.Š.)

Kaip skirti 1,2 % GPM paramai?

Kaip skirti pajamų mokesčio dalį paramai?
Prašymą pateikti galima iki 2024 m. gegužės 2 d. ir tik elektroniniu būdu, naudojantis “Paramos vedliu”.
Detalią instrukciją, kaip tai padaryti, rasite VMI vaizdo įraše
“Prašymo FR0512 formos pildymas vedlio principu pageidaujantiems skirti pajamų mokesčio dalį paramai”: nuoroda čia…

…arba sekite instrukciją žemiau…

– ČIA prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).
– Įrankių juostoje viršuje paspauskite „DEKLARAVIMAS“.
– Kairėje pusėje meniu juostoje – „Pildyti formą“.
– Atsidariusiame lange matysite – “Dažniausiai pildomos formos”.
– Pasirinkite „Prašymas skirti paramą”.
– Sistemai suradus prašymo formą FR0512 v.6, paspauskite ant mėlyno gaublio ikonos.
– EDS atidarys Vedlį; sekdami Vedliu, užpildykite prašymą ir jį pateikite.

Labdaros ir paramos fondo “Saulė ir vėjas” identifikacinis numeris (kodas) – 303262103.

♡ …Ačiū visiems, kurie mus remiate… ♡

xxx