Kas mes


Esame atvira bendruomenė siekiantiems atrasti ir stiprinti ryšį su Dievu, su Žeme, nuolat augti ir tobulėti, sveikai ir dvasingai gyventi.

Ką mes veikiame?
– Organizuojame pažintinius, dvasinančius renginius (mokymus, susitikimus, diskusijų klubus, knygų pristatymus, filmų aptarimus, kūrybos popietes ir kt.).
– Vykdome pagalbos Žemei akcijas (medelių sodinimas, aplinkos tvarkymas ir t. t.).
– Savanoriaujame įvairiuose pagalbos Žemei ir žmogui projektuose bei juos organizuojame.
– Inicijuojame saviraišką per žodinę, meninę kūrybą ir kt.
– Bendradarbiaujame su organizacijomis bei pavieniais asmenimis, veikiančiais ta pačia kryptimi.

Mūsų veiklos pradžia – 2014-ieji.