“Te Nušvinta Nauja Aušra… Te Pateka Nauja Saulė…
Te Užgimsta Naujas Žmogus… Te Prasideda Nauja Tikrovė…”

Farila Strong “Aušros Belaukiant”, I d., 62 p.